Tel.: 689 091 841


Harpidetu eta Harremanetan jarri

a) Hitzez buletinean izena eman:

Hitzez elkartearen buletina jaso dezakezu zure posta elektronikoan hilabeteko maiztasunarekin. Modu honetan elkartearen jarraipena egin ahalko duzu inongo esfortzurik gabe.

Izen emateko sartu ondorengo helbidean eta osatu formularioa zure izen eta posta elektronikoarekin: Sartu Hitzez buletinean izen emateko orrian.

hitzez-buletina

b) Jar zaitez gurekin harremanetan:

Gure elkartearen inguruan informazio gehiago nahi izanez gero edo bestelako galderarik baduzu, bete ondorengo formularioa edo bidali e-posta bat hitzezhitzez@hotmail.com helbidera. Ahal bezain laster erantzungo dizugu.
Izena / Nombre

Email helbidea / Email:

Gaia / Asunto:

Oharra / Mensaje:


Back to Top ↑
 • HIZKUNTZAK

 • HURRENGO EKITALDIAK

 • 2023 urteko egitaraua

  2023 urteko egitaraua
 • Hitzez zuregandik gertu

  Zure beharrei erantzuteko telefono berria 623068983

  Garai zail eta ilunak bizi baditugu ere, guztiok elkarrekin aurrera egingo dugu.

  Orain inoiz baino gehiago, Hitzez Elkarteak, zuen, nekazarion, alboan egon nahi du. Hori dela eta, telefono zerbitzu berri bat jarri dugu martxan, eguneroko kezka edo arazoei irtenbidea ematen laguntzeko batetik, edota enpresa ideiaren bat baduzu beharrezko aholkularitza eskaintzeko bestetik. Kontsulta guztiak anonimoak izango dira.